נתניהו נפגש עם נציגי העצמאים


המשק הפרטי עומד לקראת הקריסה הטוטאלית של עשרות אלפי עסקים קטנים.

ההפגנות הביאו בסופו של דבר לפגישה בין ראש הממשלה לבין נציגים של העצמאים.

ההנחה היא שהפגישה תביא הקלות חדשות או מענקים נוספים לעצמאים.

נתן אברמוב ,

יועץ מס וחשבונאי.