פטור מארנונה לבעלי העסקים בפתח תקווה


הודעה לבעלי עסקים – הנחיות לפטור מארנונה בתקופת משבר הקורונה.

מחזיק בעסק בתקופה מ-01/03/2020 ועד 31/05/2020 שלא קיבל פטור ולדעתוזכאי לפטור מארנונה. רשאי להגיש בקשה בכתב.

את הבקשה לפטור ניתן להגיש עד ל-30/06/2020. יש למלא את הטופס הייעודי למתן הנחה. כמצ"ב בנספח ב'

להלן נספח ב' טופס בקשה למתן הנחה.

ניתן להגיש למייל: asakim@ptikva.org.il או לפקס' 03-9052330.

נתן אברמוב, 

יועץ מס וחשבונאי.