אליעזר


חברת גיוס בניה.משרד רואי החשבון של נתן אברמוב מתחילת דרכו של חברתי עוסק בחשבות שכר לעובדים, חשבונאות, הגשת דוחות שוטפים ושנתיים, הצהרת רכושי האישי וכן ייעוץ בתחום דיני העבודה והמיסוי.