יוג'ין – אשקלון


 צלם. החלטתי להתייחס ברצינות לצילום, פניתי לנתן לייעוץ. הוא סידר את פתיחת העסק שלי, מנהל חשבונות ומגיש דוחות לרשויות המס. ובשנה השנייה אני עובד בחגיגות שונות, ומספר ההזמנות הנכנסות נמצא בעלייה.